Oo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang oo (Ingles: yes) ay isang salitang pang-abay na gumaganap o ginagamit bilang mga pamantayang sagot o tugon ng pagsang-ayon. Katumbas din ito ng opo at oho. Nangangahulugan din ito ng talaga, siya nga, at siyanga. Sa katunayan, pinagsamang oo at po ang opo, na nagmula sa pariralang "Oo po". Ginagamit ang opo upang magbigay ng galang sa mga nakatatanda, mga nakataas o may katungkulang mga tao, at maging para sa mga hindi kilalang tao. Higit na mas pormal at mas magalang ang opo kung ihahambing sa oho. Pinagsamang oo at ho ang oho. Nagpapahiwatig ang oho ng pagiging kakilala na o malapit na ng nagsasalita sa isang taong kausap. Kapag isinalin sa Ingles, katumbas ng opo (pormal) at oho (hindi gaanong pormal) ang mga pariralang "Yes, sir" (kapag lalaki ang kausap) at "Yes, madam" (kung babae ang kausap), sapagkat ang po at ho ay katumbas ng madam (ginang) o sir (ginoo) ng Ingles. Sa salitang oo nagmula ang magpaoo at paoohan na may ibig sabihing sumang-ayon sa isang bagay o magbigay ng pahintulot. Samantalang nangangahulugan ang mamupo o pupuin bilang pagpapakita o magpakita ng paggalang habang nakikipag-usap sa o kapag sumasagot o tumugon sa mga matatanda o taong may katungkulan at pagpapakita ng pagkakaiba ng antas sa lipunan, sa pamamamagitan ng paggamit o pagdaragdag ng salitang po. Sa ilang pagkakataon, kaugnay din ito ng panghalip na kayo (o kayó), na katumbas ng you sa Ingles at pangmaramihan ng salitang ikaw (you rin ang katumbas sa Ingles), at ginagamit sa pakikipag-usap sa iisang tao habang nagpapakita ng paggalang. Halimbawa ng paggamit ang pariralang "oposumasangayonpoako

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Oo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.