Occupation ‘42

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Occupation '42 ay isang librong isinulat ni Benito J. Legarda Jr. at nailimbag noong 2003. Paksa ng libro ang naging epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at ang pananahop ng mga Hapon sa Pilipinas noong 1942.