National Schools Press Conference

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang National Schools Press Conference (NSPC) ay isa sa mga pinaghahandaang pambansang patimpalak na nilalahukan ng mga Pilipinong mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ito ay patimpalak sa pagitan ng mga mag-aaral na peryodista o journalist na nagsusulat para sa kani-kanilang pampaaralang pahayagan. Ang pampaaralang pahayagan ay pahayagang ukol o hinggil sa paaralan na binubuo ng mga manunulat na mag-aaral sa patnubay ng kanilang mga guro. Gayunman, hindi lamang ukol sa paaralan umiinog ang nilalaman ng mga pampaaralang pahayagan. Ang mga isyu sa komunidad o sa lipunan ay tinatalakay o itinatampok din. Sa tulong ng pampaaralang pahayagan, mas pinaiigting ang kamulatan ng mga mag-aaral hinggil sa mga napapanahong isyu.

Maikling Kasaysayan

Ang paglalathala ng mga pampaaralang pahayagan sa Pilipinas ay sumigla sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Kasabay ng pagtataguyod ng edukasyon ay naitaguyod din ang pagbuo at paglalathala ng mga pahayagan sa mga paaralang sekundarya. Ang The Coconut ng Manila High School (ngayon ay Araullo High School) ang opisyal na kinikilala bilang unang pahayagang pampaaralan sa Pilipinas na nailimbag noong 1912. Ang La Union Tab ng La Union High School naman ang itinuturing bilang unang regular na naglilimbag noong 1923.

Sa pagpasok ng dekada 1930, nadagdagan pa ang mga paaralan sa bansa kaya nadagdagan din ang mga naglalathala ng mga pampaaralang pahayagan. Dahil dito, inilunsad noong Disyembre 1931 ang unang kapulungan ng kabataang mamamahayag sa pangunguna ng Philippine Secondary Schools Press Conference (PSSPC).

Nang matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, inayos ng PSSPC ang kanilang organisasyon at ito ay naging National Secondary Schools Press Conference (NSSPC) noong 1948.

Pagpapatibay ng Malayang Pamamahayag

Noong 1991, ipinagtibay ng Kongreso ang Republic Act No. 7079 o ang mas kilala bilang Campus Journalism Act. Nakasaad sa batas na ito na tungkulin ng pamahalaan na panatilihin at pangalagaan ang malayang pamamahayag sa mga paaralan at malinang ang kakayahan sa pamamahayag ng mga mag-aaral.

Noong 1995, ang NSSPC ay opisyal na ring tinawag bilang National Schools Press Conference nang pahintulutan na ring lumahok dito ang mga mag-aaral sa elementarya. Ang NSPC ay kinikilala ngayon bilang pinakamataas na uri ng patimpalak na nauukol sa pamamahayag sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Ito ay taunang idinaraos. Ang mga mag-aaral na aktibo sa pakikiisa sa pagbuo ng pahayagan ng kanikanilang paaralan ang maaaring lumahok sa patimpalak. Sila ay pinili o nagwagi sa rehiyonal at dibisyonal na antas para lumaban sa pambansang antas.

Batay sa isang memorandum ng Department of Education, ang NSPC ay may sumusunod na layunin:

  • Maipamalas ang pagkakaunawa sa kahalagahan ng pamamahayag sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan;
  • Mapanatili ang adbokasiya sa pagpapaigting ng pambansang kamalayan at kaalaman ukol sa mga suliraning pangkapaligiran;
  • Magkaroon ng lunsaran sa pagpapayaman ng kaalaman at karanasan ng mga mag-aaral na may interes sa pamamahayag bilang kanilang propesyon sa hinaharap;
  • Maitaguyod ang responsableng pamamahayag at ang mga pamantayan sa wastong paggamit ng social media; at
  • Malinang ang kakayahan sa pamamahayag sa pamamagitan ng mabuting kompetisyon.

Mga Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.