National Policies on Infant and Young Child Feeding

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kautusang Administratibo Blg. 2005-0014 ng Departamento ng Kalusugan, na pinamagatang National Policies on Infant and Young Child Feeding, ay ipinalabas upang magsilbing gabay ng mga nagbibigay ng paglilingkod-pangkalusugan kaugnay ng pagpapakain sa mga sanggol at mga batang isang hanggang tatlong taong gulang sa bansa. Kabilang dito ang mga angkop na gawain kaugnay ng pagpapakain sa mga nasa maligalig na kalagayan at pagtiyak sa pangangalaga, pagsusulong at pagsuporta sa eksklusibong pagpapasuso ng ina sa sanggol (exclusive breastfeeding) gayundin ang napapanahon at sapat na pampunong pagpapakain (complementary feeding) kasabay ang patuloy na breastfeeding. Inihayag at nagkabisa ang kautusan noong 23 Mayo 2005.

Ayon sa panimulang bahagi ng kautusan, bagaman bumaba ang dami ng namamatay bilang bahagdan ng kabuuang bilang (mortality rate) ng mga sanggol at batang wala pang limang taong gulang mula 1993 hanggang 2003, nananatiling malaking suliranin ang malnutrisyon sa mga bata. Ayon sa 2003 National Nutrition Survey, mahigit isang-kapat ng mga sanggol at batang limang taong gulang pababa ang may timbang na mababa kaysa dapat, at halos isang-katlo naman ang nababalam ang paglaki. Samantala, humigit-kumulang labintatlong bahagdan ng mga sanggol ang may timbang na mababa kaysa dapat nang sila ay ipinanganak.

Ayon pa sa naturang pag-aaral, hindi gaanong nabibigyang-halaga ang breasfeeding at ang ilang nakagawian sa pampunong pagpapakain ay hindi angkop. Ang mga ito ang nagiging sanhi ng kakulangan sa nutrisyon at nakadaragdag sa posibilidad ng pagkakasakit o pagkamatay ng mga sanggol at bata.

Ang mga nabanggit na dahilan ang nagtulak sa pamahalaan na ipalabas ang Kautusang Administratibo Blg. 2005-0014. Bahagi rin ito ng pagganap ng pamahalaan sa paninindigan nitong suportahan ang programa ng World Health Organization at United Nations Children's Fund na isulong ang kalusugan ng mga sanggol at bata.

Tinukoy ng kautusan ang sumusunod na gabay sa pagpasuso at pagpapakain sa mga sanggol at bata hanggang tatlong taong gulang:

  • Maagang pagsisimula ng breastfeeding – kailangang simulan ang breastfeeding sa loob ng isang oras matapos ipanganak ang mga sanggol;
  • Eklusibong breastfeeding sa unang anim na buwan matapos ipanganak ang sanggol – maliban sa mga bitamina at gamot (sa anyong drops), tanging gatas ng ina lamang ang dapat ibigay sa mga sanggol;
  • Pagbibigay ng napapanahon, sapat at ligtas na pampunong pagkain (complementary foods) – pagsapit ng ikaanim na buwan, dapat bigyan ang mga sanggol ng angkop na pampunong pagkain na makatutugon sa kanilang pangangailangang nutrisyunal; kasabay nito ay dapat ipagpatuloy ang breastfeeding;
  • Pagbibigay ng pampunong pagkain na maaaring makuha sa lokalidad at katanggap-tanggap sa kultura ng lugar – bibigyan ang mga ina ng payong makabuluhan at angkop sa kultura ng kanilang lugar kaugnay ng nutrisyon at mga taal na pagkaing maaari nilang ibigay sa kanilang mga anak;
  • Pagbibigay ng abot-kayang pampunong pagkain – hihikayatin ang produksyon ng mga pampunong pagkain sa mga pamayanan gamit ang mga angkop na small-scale na teknolohiyang pamproduksyon bagaman maaari rin namang gumamit ng mga pampunong pagkain na mabibili sa pamilihan;
  • Pagpapatuloy ng micronutrient supplementation, salt iodization at food fortification – bibigyan ng kaukulang micronutrient supplement (Bitamina A, iodine at iron) ang mga sanggol at bata, gayundin ang mga ina, nagdadalantao at mga babaing nasa reproductive age; hihikayatin ang paggamit ng iodized salt; at hihikayatin ang mga prodyuser ng pagkain na ipagpatuloy ang pagdaragdag ng mga bitamina sa kanilang mga produkto;
  • Pagbibigay-impormasyon sa mga ina kapag hindi maaaring magbreastfeed – kapag may kondisyong pangkalusugan ang mga ina o sanggol na humahadlang sa kanilang pagbibigay ng sariling gatas sa kanilang sanggol, dapat silang turuan ng mga nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan ng impormasyon tungkol sa mga alternatibo; kailangan ding subaybayan ang mga sanggol na hindi nabibigyan ng breastmilk;
  • Pagbibigay-impormasyon at tulong sa mga pamilyang nasa maligalig na kalagayan – pagtutuunang-pansin ng pamahalaan ang mga ina, sanggol at batang nahaharap sa mga suliraning humahadlang sa breastfeeding, tulad ng sakuna, paggiging positibo ng ina sa impeksyon sa human immunodeficiency virus, pagkakapiit ng ina, at pagkakaulila ng sanggol o bata.

Idinetalye rin ng kautusan ang mga hakbang na isasakatuparan ng iba't ibang sektor upang mabigyan ng kaukulang impormasyon at tulong ang mga ina sa pagbibigay ng wastong nutrisyon sa mga sanggol at bata. Bukod sa patuloy na pagsubaybay ng kinauukulang komite sa pagpapatupad sa programa, binigyang-diin din ng kautusan ang kahalagahan ng patuloy na pagsasaliksik at pag-aaral kaugnay ng iba't ibang salik na may kinalaman sa breastfeeding at pagpapakain sa mga sanggol at bata.

Panlabas na Kawing

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.


Kautusang Administratibo Blg. 2005-0014 Kautusang Administratibo Blg. 2005-0014 Kautusang Administratibo Blg. 2005-0014