National Commission on the Role of Filipino Women

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Philippine Commission on Women (dating National Commission on the Role of the Filipino Women) ay isang ahensiya ng pamahalaan ng Pilipinas na siyang nangangalaga sa kapakanan ng kababaihang Filipino. Itinatag ito noong Enero 7, 1975 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 633.

Noong Agosto 14, 2009, naging batas ang Magna Carta of Women na nagbibigay ng mas maayos na proteksyon sa kababaihan.