Misyonaryo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang '''misyunaryo''', '''misyonaryo''', '''misyunero''' o '''misyonero''' (Ingles: ''missionary'') ay ang tao o mga taong nagbabahagi ng "Salita ng Diyos" sa ibang bansa.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Misyonaryo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.