Metrobank

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Metropolitan Bank and Trust Company (PSE: MBT), karaniwang kilala bilang Metrobank, ay pangalawang pinakamalaking bangko sa Pilipinas.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Metrobank. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.