Melchora Aquino

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Si Melchora Aquino (kapanakan Enero 6, 1812, kamatayan Marso 2, 1919) o Tandang Sora ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-aral. Subalit kung pakikipagkapwa tao ang pag-uusapan, nasa kanya na ang mga katangiang maaring ituro ng isang guro sa paaralan. Siya ay may isang maliit na tindahan sa Balintawak. Tinagurian siyang Tandang Sora, sapagkat matanda na siya noong sumiklab ang himagsikang pinamumunuan ni Andres Bonifacio noong taong 1896.

Siya ay ikinasal kay Fulgencio Ramos, isang cabeza de barrio at nagkaroon ng anim na anak. Namatay si Ramos noong pitong taong gulang pa lang ang kanilang bunsong anak. Mula noon si Aquino na ang nagtaguyod sa buong pamilya at hindi na muling nagpakasal.

Lalong tumindi ang kalupitan ng mga Espanyol nang matuklasan nila ang nalalapit na paghihimagsik ng mga Katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio noong 1896. Maraming mamamayan ang dinakip at pinahirap ng mga Espanyol upang malaman ang mga lihim ng Katipunan. May mga nakatakas at nagtago sa kagubatan. Dito sila natagpuan ni Tandang Sora. Kinupkop sila ng matanda, pinakin, at pinabaunan ng konting salapi at pinalikas sa isang ligtas na lugar. Lahat ng mapadpad at tumuloy sa munting tahanan ni Tandang Sora ay kaniyang inalagaan.

Natunugan ng mga Kastila ang kabutihan ni Tandang Sora, lalo na sa mga Katipunero, kaya siya ay hinuli at ipinatapon sa pulo ng Marianas. Nakabalik lamang si Tandang Sora nang mga Amerikano na ang namamahala sa Pilipinas, matandang-matanda na at walang nalalabing ari-arian. Nabuhay siyang isang dukha at namatay sa kahirapan noong Marso 2, 1919.

Siya ay nakahimlay sa kanyang bakuran sa Balintawak na kasalukuyang kinatatayuan ng Himlayang Pilipino sa barangay ng Tandang Sora sa Lungsod ng Quezon.

Mga Sanggunian

  1. “5 Surprising Facts About Melchora Aquino,” FilipiKnow, (2019). Hinango noong 3 Marso 2021, https://filipiknow.net/surprising-facts-about-melchora-aquino/
  2. Isagani R. Medina, "Melchora Aquino Wife of Fulgencio Ramos," In: Women in the Philippine Revolution, Rafaelita Hilario Soriano, ed. Quezon City: Printon Press, 1995.