Melanesya

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Melanesia o Melanesya ay kapuluan na matatagpuan sa bandang timog-kanlurang bahagi ng Pasipiko na malapit sa Papua New Guinea.

Ang katauhan sa Melanesya ay ang mga Melanesyo.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Melanesya. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.