Maynilad Water Services

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Maynilad Water Services, Inc., kilala rin bilang Maynilad, ay isang provider ng serbisyong tubig at wastewater ng mga siyudad at munisipalidad na nagkakaanyo ang kanluran ng area ng Kalakhang Maynila sa Pilipinas. Ito ay pinakamalaking kontraktor ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).[1]

Sanggunian

  1. "OUR CONCESSIONAIRES". Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Nakuha noong September 29, 2016.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Maynilad Water Services. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.