Manila Water

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox Company

Ang Manila Water Company, Inc. ay isang serbisyong publikong kompanya sa Pilipinas. Mas kilala sa pangalang Manila Water, ito ang may hawak sa silangang bahagi ng MWSS (Metropolitan Water Works and Sewerage System) sa pagiging pribado nito noong Agosto 1, 1997, samantalang ang katapat nito, Maynilad Water Services, Inc. ang may hawak sa kanlurang bahagi.

Lawak ng serbisyo

Lawak ng serbisyo ng Manila Water, kulay asul.

Tignan din

Kawing Panlabas

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Manila Water. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.