Manila Ocean Park

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Manila Ocean Park ay isang oseanaryo sa Maynila, Pilipinas. Pagmamay-ari ito ng China Oceanis Philippines Inc., isang sangay ng China Oceanis Inc., isang nakarehistrong kompanya ng Singapore. Matatagpuan ito sa likod ng Quirino Grandstand sa Liwasang Rizal.


Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Manila Ocean Park. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.