Lungga

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang lungga ay isang uri ng maliit na butas sa lupa na ginagamit na tirahan o taguan ng mga hayop katulad ng mga kuneho, ulang at ahas.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Lungga. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.