Ladlad

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Ladlad: An Anthology of Philippine Gay Writing ay isang libro ukol sa LGBT community na akda ng mga manunulat na sina Danton Remoto at J. Neil Garcia. Nailimbag ito noong 1996.