La Solidaridad

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang La Solidaridad ang pangalan ng isang samahan ng mga Pilipinong ilustrado sa Espanya noong 13 Disyembre 1888. Hangad noon ng grupo ay magkaroon ng representasyon ang Pilipinas sa Cortes Generales. Ito rin ang naging pangalan ng opisyal na pahayagan ng samahan.

Pinamunuan ang grupo ng pinsan ni Jose Rizal na si Galicano Apacible. Umupo si Graciano Lopez Jaena bilang panagalawang pangulo at si Mariano Ponce bilang ingat-yaman.

Nahirapan si Apacibleng pagkaisahin ang mga miyembro ng grupo dahil sa kanilang magkakaibang ideya para maisagawa ang reporma sa Pilipinas. Nagkaisa lamang ang grupo nang namagitan sina Rizal at Marcelo H. del Pilar. Gamit ng kanilang impluwensya at talino, ipinaunawa ng dalawa sa kanilang mga kasama ang halaga ng pagkakaisa ng kanilang layunin para sa kalayaan ng Pilipinas.

Publikasyon ng La solidaridad

Nang tumagal at naging mas maimpluwensiya ang grupo, nagtatag sila sariling pahayagan kung saan nila nilathala lahat ng artikulong propaganda laban sa mga Espanyol. Mula sa pagkakatatag nito noong 15 Pebrero 1889, tumagal ito hanggang 15 Nobyembre 1895 dahil sa donasyon at suporta ng ilang lokal na Pilipinong organizasyon at mga kaibigan ng mga miyembro.

Tatlong Bahagi

Ang dyariyong La Solidaridad ay may tatlong bahagi. Ito ay mga seksyon tungkol sa iba’t ibang paksa.

 • Pampulitika - pinangunahan ni Marcelo H. del Pilar
 • Panitikan - pinangunahan ni Mariano Ponce
 • Libangan - pinangunahan ni Tomas Arejola

Pilipino ang kadalasang nag-aambag ng kontribusyon ang pahayagan, tulad nina:

 • Marcelo H. del Pilar (Plaridel)
 • Dr. Jose Rizal (Laon Laan)
 • Mariano Ponce (Naning, Kalipulo, Tigbalang)
 • Antonio Luna (Taga Ilog)
 • Jose Ma. Panganiban (Jomapa)
 • Pedro Paterno
 • Antonio Ma. Regidor
 • Isabelo delos Reyes
 • Eduardo de Lete
 • Jose Alejandrino

Kalaunan ay lumiit ang donasyon na pumapasok para sa pahayagan hanggang sa ito ay tumigil at si Del Pilar na lang mismo ang nagpopondo para rito mula sa sariling bulsa. Hindi rin nagtagal ay naghirap si Del Pilar. Nang umalis si Rizal sa grupo, unti-unti na ring tumiwalag ang iba hanggang sa ito ay nabuwag at natigil ang paglilimbag ng pahayagan noong 1895.

Sanggunian

“Philippine Revolution: La Solidaridad,” Filipino.biz.ph - Philippine Culture. Hinango noong 3 March 2021, http://www.msc.edu.ph/centennial/solidaridad.html