Kutang Hood

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kutang Hood, o Fort Hood sa Ingles, ay isang himpilan ng Hukbong Katihan ng Estados Unidos na nasa labas ng Killeen, Teksas. Pinangalanan ang kampong ito mula sa Heneral ng Konpederadong Estados ng Amerika na si John Bell Hood. Nakalagak ito sa gitna ng Austin at Waco, tinatayang 60 mga milya (100 km) mula sa bawat isang pook na ito, sa loob ng estadong Teksas ng Estados Unidos. Hinirang na isang pook pangsenso ang pangunahing pabahay sa sundalo ng Kutang Hood na nasa Kondehan ng Bell, Teksas, at mayroong kabuoang populasyong 33,711 ayon sa Senso ng Estados Unidos noong 2000. May ilang mga baha-bahagi ng base militar na ito na nakahimlay sa Kondehan ng Coryell.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Kutang Hood. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.