Kundiman

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kundiman ay isang tradisyonal na awit ng pag-ibig ng mga Filipino. Karaniwang ipinapahayag sa awit na ito ang matapat na pag-ibig ng isang manliligaw na handang magsakripisyo at maghirap para sa kanyang minamahal.

Katangian

Ang Kundiman ay may tatlo o apat na yugto. Una, titik na improbisado at humiram ng himig mula sa dati nang kumintang o awit at ginagamitan ng pariralang "kung hindi man" sa ilang bahagi. Ikalawa, ang pagbabago sa pormalang pangmusika at paggamit ng elemento mula sa Kanluraning anyo sa paraan ng pag-awit. Ikatlo, ang pagsasaberso ng mga titik. Ikaapat, ang pag-angkop ng bagong poetikong berso.ffffMakapal na panitik

Masidhing Layunin

Umunlad ang kundiman bilang isang awit sa loob ng taong 1800 at 1930. Kung susuriin ng mabuti ang mga kundiman, ito ay nagpapahiwatig ng lumbay ng bayang nasisikil sa kalayaan, dahil na rin ito sa mahigpit na pagbabawal ng mga Espanyol sa mga Indio na magpahayag ng pagmamahal sa bayan. Dito nila naibulalas ang kanilang mga sikil na damdamin. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga romantikong titik at mabining himig na mga simbolo ng tunay na makabayang pag-ibig.

Mga Kilalang Manlilikha at Mang-aawit

Panlabas na Kawing

Sanggunian