Kristiyanismo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kristiyanismo ay relihiyon na nakatuon sa buhay at pagtuturo ni Hesus ng Nazareth. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan. Pinaniniwalaan nila ang Bagong Tipan bilang talaan ng mabuting balita na inilahad ni Hesus. Samantala, ang Filipinas ang pangunahing Kristiyanong bansa sa Asya. Tinatayang 85 porsiyento ng populasyon sa Filipinas ay Romano Katoliko, 10 porsiyento ang Muslim, at limang porsiyento ang iba pang relihiyon.

Pinag-Ugatan

Ang Kristiyanismo sa Pilipinas ay nagsimula noong siglo 15, sa pagdating ng mga Espanyol. Noong panahon na iyon ay wala pang ekasaktong relihiyon ang mga Filipino. Ayon sa pananaw ng mga Espanyol na Kristiyano, ang mga katutubong nakita nila ay "pagano, animistista, at sumasamba sa mga anito," bukod sa naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Ngunit sa pananaw ng mga taal na taga-Filipinas, ang kanilang paniniwala ay lihis sa diskurso ng "pagano at animista" na taglay ng mga banyaga.

Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.

Ang pagdaong saCebu ng Portuges na si Ferdinand Magellan, na lulan ng barko ng Espanya, ang tanda ng unang pagtangka ng mga Espanyol na simulang binyagan ang buong ng bansa sa ngalan ng Kristiyanismo. Naging magtagumpay sila sa paglulunsad ng maramihang binyagan, katulad ng ginawa sa mga tao ni [[Raha Humabon]. Nangyari ito dahil napagaling ng isa sa mga tauhan ni Magellan ang maysakit na apo ng raha. Hindi naipagpatuloy ni Magellan ang kaniyang misyon nang mapatay siya ni [Lapu Lapu]].

Pagkatapos ni Magellan ay si Miguel Lopez de Legaspi naman ang ipinadala ng hari ng Espanya. Nagawa ni Legaspi na sakupin ang tirahan ng mga Filipinong Muslim sa Maynila. Kung hindi namagitan ang mga Espanyol ay baka naging bansa ng mga Muslim ang Filipinas. Ang Muslim ay laganap na sa Katimugang bahagi noon at palaganap na rin sa Hilagang bahagi.

Naging matagumpay ang mga Espanyol sa kanilang hangad na mapalipat sa Kristiyanismo ang buong bansa, sapagkat walang kapangyarihang pumapagitna para kalabanin sila. May mga tribo at pangkat na pinangungunahan ng mga datu at raha, ngunit abala sila sa kanilang mga nasasakupang lugar.

Hindi naging matagumpay ang mga Espanyol sa pagpapalipat ng mga Sultanato ng Muslim sa Kristiyanismo. Kinalaban pa sila ng mga Muslim na Filipino sa loob ng 300 taon nilang pananakop sa Filipinas. Hindi rin sila naging matagumpay sa pagsakop sa matataas na lugar, gaya ng sa kabundukan sa Luzon, dahil mayroong iba't ibang pangkat etniko na nakatira doon na ginamit ang matatarik na bundok at gulod sa kanilang pakikihamok sa mga Espanyol.

Kristiyanismo Ngayon

Ang Kristiyanismo sa Filipinas ay hindi katulad noong panahon ng mga Espanyol. Ang mga Filipino noon ay purong Romano Katoliko. Ngayon ay halo-halo na ang mga Katoliko at Protestante. Noong Panahon ng mga Amerikano (1900–1940), maraming mga Protestante guro at mga misyonero ang dumating sa bansa at itinuro ang kanilang relihiyon. Ang mga Filipino ay isinaFilipino ang Romano Katolisismo na itinuro ng mga Espanyol. Kabilang sa mga nagsa-Filipino ng Romano Katolisismo ay ang mga Aglipayan, Saksi ni Jehova, Seventh Day Adventist, United Methodist, El Shaddai, Born Again Christians, at iba pa.

Panlabas na Kawing

wikipilipinas.org website

Sanggunian

  • David J. Steinberg, 1982, The Philippines: A Singular and a Plural Place. Boulder, CO: Westview Press.