Komuna

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang komuna o komyun, (Ingles: comune, commune; Kastila: comuna) ay maaaring ihalintulad sa isang bayan o munisipalidad.

Kahalagahan at tungkulin

Ang comune ang nagbibigay ng karamihan sa mga pangunahing tungkuling sibil: pagtatala ng mga kapanganakan at kamatayan, pagtatala sa pag-aari ng lupa, pangongontrata sa mga daangbayan at iba pang gawaing publiko, atbp.

Pinamumunuan ito ng isang alkalde (sindaco) na tinutulungan ng isang kinatawang pambatas, ang Consiglio Comunale, at isang kinatawang tagapagpaganap, ang the Giunta Comunale.

Gamit sa iba't-ibang paghahating-pampamahalaan ng iba't-ibang mga bansa

Italya

Sa Italya, ang comune (pangmaramihan: comuni) ay ang pinakamaliit na sangay ng pagkakahating administratibo ng mga lalawigan at rehiyon, o maaaring tumukoy sa mga bayan o munisipalidad.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Komuna. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.