Kautusang Administratibo Blg. 2009-0001

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kautusang Administratibo Blg. 2009-0001 ng Departamento ng Kalusugan, na pinamagatang Revised Policy and Guidelines on the Diagnosis and Treatment for Malaria, ay binuo bilang tugon sa patuloy na pagkakaroon ng maraming kaso ng malaria sa bansa. Inihayag at nagkabisa ang kautusan noong 13 Enero 2009.

Ayon sa panimulang bahagi ng kautusan, nananatiling isang malalang suliraning pangkalusugan sa bansa ang malaria. Ito ang pansiyam na nangungunang sanhi ng pagkakasakit sa bansa, at apektado nito ang 59 sa 81 lalawigan sa bansa. Sa nakalipas na ilang taon ay nagkaroon ng mga pagbabago sa pamamaraan ng panggagamot sa malaria. Kasama ang higit na mabuting kahandaan ng mga kinauukulan sa pagsusuri at pamamahala sa panggagamot ng mga apektado ng naturang sakit, inaasahang matatamo pa rin ng pamahalaan ang layunin nitong mapababa ang bilang ng mga kaso ng malaria sa bansa pagdating ng taong 2015, alinsunod sa Millennium Development Goals.

Ipinag-uutos ng Kautusang Administratibo Blg. 2009-0001 ang pagbabago sa mga patakaran kaugnay ng pagsusuri at panggagamot sa falcifarum malaria (uri ng malaria na sanhi ng parasitong Plasmodium falciparum) na umiiral bago ang pagpapalabas ng kautusan, partikular ang pagbabago sa gamot na gagamitin sa panggagamot sa sakit na ito. Batay ito sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral na nagpatunay na higit na mabisa ang paggamit ng kombinasyong Artemether-Lumefantrine kaysa paggamit ng Chloroquine at Sulfadoxine-Pyrimethamine bilang pangunahing gamot sa falcifarum malaria.

Pangkalahatang layunin ng kautusan ang pagtiyak sa maaga at wastong pagsusuri, gayundin ang epektibong panggagamot sa mga kaso ng malaria sa bansa. Kabilang naman sa mga tiyak na layunin nito ang pagbibigay ng gabay sa mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan at mga propesyunal sa larangang medikal kaugnay ng pagpapatupad sa mga pagbabago sa pagsusuri at panggagamot sa malaria, gayundin ang pagtataguyod sa pagtalima ng mga tanggapan sa ilalim ng departamento, mga lokal na paamahalaan at ng sektor pribado sa binagong patakaran.

Itinakda ng kautusan ang mga pangkalahatang gabay sa pagsusuri sa mga kaso ng malaria, partikular ang paggamit ng microscopy bilang pangunahing pamantayan sa pagsusuri, at paggamit ng mga Rapid Diagnostic Test kit kung hindi maaaring agarang isagawa ang microscopy. Itinakda rin nito ang pamamaraan ng gamutan, partikular ang paggamit ng kombinasyong Artemether-Lumefantrine bilang pangunahing lunas, at kung anong ibang mga gamot ang maaaring gamitin sa mga partikular na pagkakataon. Ayon pa sa kautusan, kinakailangan ang wastong pagtatala at pag-uulat sa mga kaso ng malaria alinsunod sa umiiral na Philippine Malaria Information System.

Tinukoy ng katuusan ang mga tungkulin ng mga partikular na pambansa at rehiyunal na tanggapan sa ilalim ng Departamento ng Kalusugan; mga lokal na pamahalaan; mga pagamutang rehiyunal, panlalawigan at pandistrito; at ng Philippine Movement Against Malaria at iba pang samahang di-pampamahalaan na tumutulong sa pagpapatupad sa Malaria Control Program.

Pinawalang-bisa ng kautusan ang Kautusang Administratibo Blg. 19, s.1996 (nagtakda ng mga gabay sa maagang pagsusuri at agarang panggagamot sa mga kaso ng malaria) at Kautusang Administratibo Blg. 129-A s.2002 (nagtakda ng pambansang patakaran kaugnay ng malaria).

Panlabas na Kawing

Sanggunian

Pagkilala

25px Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.