Kautusang Administratibo Blg. 2006-0028

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kautusang Administratibo Blg. 2006-0028 ng Departamento ng Kalusugan, na may pamagat na Strategic and Operational Framework for Establishing Integrated Helminth Control Program (IHCP), ay ipinalabas upang magsilbing gabay sa pagpapatupad sa programang naglalayong pigilan ang paglaganap ng soil-transmitted helminthiasis (STH) o pagkakaroon ng bulate sa antas pambansa at lokal. Inihayag ang kautusan noong 15 Agosto 2006.

Inilahad sa panimulang bahagi ng kautusan na ayon sa isang pag-aaral noong 2004, 66 bahagdan ng mga batang Pilipino na isa hanggang limang taong gulang ang may STH. Ang STH ay impeksyon ng mga bulateng Ascaris lumbricoides (roundworm) Trichuris trichura (whipworm) at hookworm. Ito ang pinakatalamak sa lahat ng impeksyong kinahaharap ng mga tao. Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng ganitong impeksyon ay ang pagkakaroon ng maruming kapaligiran, maruming inuming tubig, hindi maayos na pagtatapon ng dumi ng tao, at mga maling nakagawian sa pagkain. Ang mga batang may STH ay karaniwang matamlay at hindi maganda ang performance sa paaralan.

Mga Layunin

Layunin ng kautusan na:

  • Magtakda ng estratehikong direksyon para sa pagtatatag ng pinag-isang programa laban sa pagkakaroon ng bulate kaugnay ng mga layunin ng FOURmula ONE for Health;
  • Magtakda ng patakarang gagabay sa mga tanggapan ng departamento, mga kaakibat na tanggapan, lokal na pamahalaan at iba pang kaagapay sa pagbibigay-prayoridad sa mga kaugnay na mga programa at gawaing may kinalaman sa pagpigil at pagkontrol sa pagkakaroon ng bulate; at
  • Bumalangkas ng mga gabay at pamamaraan para sa epektibong pamamahala at pagpapatupad ng kapana-panatiling paglilingkod kaugnay ng pagpigil at pagkontrol sa pagkakaroon ng bulate.

Kabilang sa mga inilahad ng kautusan ang mga detalye tungkol sa mga layunin, batayang prinsipyo at bahagi ng IHCP.

Pangkalahatang layunin ng programa ang pagpapababa sa proporsyon ng mga batang isa hanggang labindlawawang taong gulang na may STH sa 50 bahagdan pagsapit ng taong 2010, at pagpapababa sa bilang ng may STH sa pangkat ng kabataang babae, nagdadalantao at iba pang natatanging pangkat ng populasyon.

Pagsasa-alang-alang

Isasaalang-alang ng departamento ang sumusunod sa pagpapatupad nito sa IHCP:

  • Malinaw na Target na Pangkat – Pagtutuunang-pansin ang mga batang nasa mga preschool, batang mag-aaral, kabataang babae, nagdadalantao at natatanging mga pangkat tulad ng mga katutubo, sundalo, magsasaka at naghahanda/nagtitinda ng pagkain.
  • Angkop at Ligtas na Teknolohiya – Kabilang dito ang pagtiyak sa pagbibigay ng angkop na gamot at serbisyong panggamot sa loob ng takdang panahon. Isusulong din ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng malinis na inuming tubig, malinis na kapaligiran at malinis na pangangatawan.
  • Batay sa Pagsusuri at Bagong Kaalaman – Titiyaking nakaagapay sa mga bagong tuklas na ebidensya ang mga patakarang ipatutupad kaugnay ng programa, at ipatutupad ang mga ito ayon sa mga pandaigdigang pamantayan na napatunayang mabisa at angkop sa Pilipinas at sa mga target na pangkat ng populasyon.
  • Pagtutulungan ng Iba't ibang Sektor – Itatatag at pananatilihin ang mga sistemang titiyak sa sama-samang pagkilos ng mga kinauukulang pangkat, tulad ng mga ahensya ng pamahalaan, samahang di-pampamahalaan, samahang sibiko at institusyong pang-edukasyon.
  • Pagsasangkot sa Pamayanan at mga Pamilya – Malaki ang bahaging gagampanan ng pamayanan at mga pamilya sa programa kaya dapat sikaping gawin silang kabahagi sa pagpaplano, pagpapatupad at pagsubaybay rito.

Tatlong aspekto

May tatlong aspekto ang IHCP. Ito ang deworming; water, sanitation and hygiene (WASH); at behavioral change.

Ang deworming o pagbibigay na gamot na pangontra sa bulate ay maaaring isagawa ng mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng targeted mass deworming o selective deworming. Sa targeted mass deworming ay bibigyan ng gamot ang partikular na pangkat batay sa kanilang edad o iba pang salik, mayroon man silang bulate o wala. Isasagawa ito sa mga batang isa hanggang labindalawang taong gulang. Sa selective deworming naman ay bibigyan lamang ng gamot yaong kasalukuyang may bulate. Isasagawa ito sa mga kabataang babae, nagdadalantao at iba pang piling pangkat ng populasyon. Idinetalye ng kautusan ang dosage o dami ng gamot na ibibigay, gaano kadalas ito ibibigay at kung aling ahensya ang may pananagutan sa pagbibigay nito. Halimbawa, pangangasiwaan ng Departamento ng Edukasyon ang pagbibigay ng takdang uri at dami ng gamot sa mga mag-aaral na anim hanggang labindalawang taong gulang tuwing Enero at Hulyo.

Ang bahaging WASH ay halaw sa katulad na estratehiyang ipinatutupad ng United Nations Children's Fund. Pagtutuunang-pansin nito ang pagkakaroon ng sapat na suplay ng malinis na tubig na maaaring inumin at gamitin sa paglilinis ng katawan, paghahanda ng pagkain at iba pa. Isusulong din ng bahaging ito ang pagkakaroon ng malinis na mga pasilidad para sa sanitasyon tulad ng mga palikuran at daluyan ng maruming tubig.

Sa ilalim ng ikatlong bahagi ay sisikaping ipaunawa ang kahalagahan ng pagbabago sa mga gawi na nagdudulot ng higit na posibilidad ng pagkakaroon ng bulate. Kabilang dito ang hindi wastong paggamit ng mga palikuran, hindi paggamit ng tsinelas o iba pang sapin sa paa, hindi paghuhugas ng mga kamay bago kumain at hindi paghuhugas sa mga hilaw na prutas at gulay bago kainin.

Panlabas na Kawing

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.

Kautusang Administratibo Blg. 2006-0028 Kautusang Administratibo Blg. 2006-0028 Kautusang Administratibo Blg. 2006-0028