Katipunan ng Bagong Pilipina

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox Organization

Ang Katipunan ng Bagong Pilipina (KABAPA) ay isang di-gobyernong organisasyon sa Pilipinas na naghahangad na mabigyan ng kapangyarihang pampolitika at sosyo-ekonomiko ang mga Pilipina sa bansa.

Deskripsyon

Ang Katipunan ng Bagong Pilipina (KABAPA) ay itinatag noong 8 Marso 1975 ng mga babaeng naging aktibo sa samahang Hukbong Bayan Laban sa mga Hapon o HUKBALAHAP. Ito ay binuo sa kainitan ng pag-aaklas at aktibismo laban sa diktatura at Batas Militar, at kapanabayan ang ilang organisasyon ng kababaihan.

Ang konstitusyon nito ay tumutukoy sa mga usaping pambansa, pagkakapantay-pantay ng karapatan ng babae at lalaki, kaunlaran, kapayapaan, kalayaan, at kaligayahan ng kabataan. Binigyang-diin ng nasabing konstitusyon ang usaping pangkapayapaan at kampanya sa pagpapaalis ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas, pagtanggal ng mga armamentong nuklear, paghadlang sa kolonyalismo, panghihimasok ng mga dayuhan, at deskriminasyon batay sa relihiyon, lahi, at nasyon.

Ang KABAPA ay nagsasagawa rin ng mga protesta sa kalye tungkol sa mga usaping pambansa na ang tema ay may kaugnayan sa repormang pang-agraryo, pagpigil sa pangungutang, pagsusulong ng industriyalisasyon, at makatarungang pamamahagi ng kayamanan.

Sanggunian

  • Hango sa Women's Organizations in the Philippines. 100 Centennial Celebration - Feminist Movement in the Philippines 1905- 2005. Lungsod Quezon: Vibal Publishing House, Inc., 2005. (noong 4 Marso 2008)

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.