Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas (o Korte Suprema ng Pilipinas) ay ang pinakamataas nanghahatol na hukuman sa Pilipinas, gayon din bilang huling sandigan ng katarungan. Binubuo ang hukuman ng 14 na Kasamang Mahistrado na pinamumunuan ng isang Punong Mahistrado. Ito ang pinakamataas na ahensiya ng pamahalaan sa Kagawarang Panghukuman. Matatagpuan ang gusali ng Kataas-taasang Hukuman sa Abenida ng Taft sa Maynila.

Talaan ng mga Punong Mahistrado

Mga Punong Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman:

¹Magsisilbi lamang si Punong Mahistrado Puno hanggang Mayo 2010 kapag natamo na niya ang gulang na 70 taon, ang gulang na tinakda para sa pagretiro ng mga Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman.