Kasunduan sa Tordesillas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kasunduan sa Tordesillas ay isang kasunduan o tratado sa pagitan ng Portugal at ng Espanya noong 1494, kung saan nagkasundo sila na hatiin ang "New World" na nasa labas ng Europa para sa pagitan ng dalawang bansa na hindi isinasaalang-alang kung sinuman ang naninirahan na sa mga lupaing ito. Si Papa Alejandro VI (Pope Alexander VI) ang papa noong panahon ng kasunduan. Gumuhit siya ng isang likhang-isip na guhit na may sukat na 370 leagues (o 2,193 kilometro) papunta sa kanluran ng Cape Verde, at ibinigay niya sa Portugal ang mga lupain na nasa silangan ng guhit na ito; at ibinigay naman niya sa Espanya ang mga lupain na nasa kanluran ng guhit na ito. Noong mga panahong iyon, ang mga namumuno sa Espanya ay sina Haring Ferdinand at Reyna Isabella, na ang isa sa kanila ay mula sa Castile at ang isa naman ay nagbuhay sa Aragon. Ang kasunduang ito ay nilagdaan sa Tordesillas, na pinagmulan ng pangalan ng kasunduan. Napabago ng kasunduang ito ang panggagalugad o eksplorasyon ng bagong mundo na isinagawa ng mga Kastila at ng mga Portuges.

Sanggunian

"Treaty of Tordesillas," University of Massachusetts. (Hinango noong 02 Marso 2021).

"Treaty between Spain and Portugal concluded at Tordesillas; June 7, 1494," Yale Law School. (Hinango noong 02 Marso 2021).

Emma Helen Blair. "The Philippine Islands, 1493-1803" (Hinango noong 02 Marso 2021).

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Kasunduan sa Tordesillas. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.