Kasaysayan ng Edukasyon sa Pilipinas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang edukasyon ay itinuturing na pundasyon sa pagtatag ng isang lipunan at bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging mahalagang bahagi ang edukasyon sa buhay ng mga Pilipino. Pahapyaw na magbalik-tanaw sa uri ng edukasyon ng mga Pilipino simula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan:

Sinaunang Panahon

Ang mga magulang ang siyang naging guro sa panahong ito. Tinuruan ng ama ang anak na lalaki sa mga paraan ng paghahanapbuhay at ang ina naman ang nagturo sa anak na babae ng mga gawaing pambahay.

Panahon ng Espanyol

Itinatag ng mga prayle ang mga unang paaralan sa bansa. Itinuro nila ang Kristiyanismo, wikang Espanyol, at para sa mga babae.

Unang Republika

Nagtatag si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ng edukasyong pampubliko na walang bayad at sapilitan sa lahat. Itinatag din ang Universidad Literaria de Filipinas para sa mga nais magkolehiyo.

Panahon ng mga Amerikano

Tinawag na Thomasites ang mga unang gurong nagturo sa mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Sa panahong ito nagtayo ng mga mataas na paaralan, paaralan para sa sining, komersiyo, at pagsasaka. Noong 1908, itinatag ang Unibersidad ng Pilipinas na siyang naging pambansang pamantasan ng Pilipinas. Ginamit ang wikang English sa mga paaralan at sapilitan ang pagpasok sa paaralan. Maraming Pilipinong natutong bumasa at sumulat.

Panahon ng Hapon

Sa ilalim ng mga Hapon, nakasentro ang pag-aaral sa kulturang Pilipino, wikang Nippongo, kultura ng Japan, at ang kahalagahan ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Binigyang-diin din ang kahalagahan ng paggawa at edukasyong pangbokasyonal.

Panahon ng Komonwelt

Walang bayad ang pag-aaral sa antas primarya. Itinuro sa paaralan ang kabutihang-asal, disiplina, sibika, gawaing pangkamay, edukasyong pangbokasyonal, at nasyonalismo. Binigyang-pansin ang edukasyon para sa mga may-edad na hindi marunong bumasa at sumulat.

Pangatlong Republika

Itinatag ni dating Pangulong Manuel Roxas ang Kagawaran ng Edukasyon na siyang namahala sa pagsubaybay sa lahat ng paaralang pampubliko at pribado. Simula noong 1945 hanggang 2011, ang pag-aaral ng pangunahing edukasyon ay binubuo ng sampung taon: anim na taon sa elementarya at apat na taon sa mataas na paaralan.

Ikaapat na Republika

Ayon sa Saligang Batas ng 1973, layunin ng edukasyon na maitaguyod ang pagmamahal sa bayan; malinang ang kabutihang-asal, disiplinang pansarili, at kagalingan sa siyensiya, teknolohiya, at edukasyong pangbokasyonal. Tinawag ang sangay ng edukasyon na Ministry of Education and Culture.

Ikalimang Republika

Tinawag na Department of Education, Culture, and Sports (DECS) ang sangay ng edukasyon mula 1987–2001. Ginawang sapilitan ang pag-aaral sa elementarya. Naging libre ang pag-aaral sa paaralang sekondarya. Nahati ang DECS sa tatlong sangay: ang Commission on Higher Education (CHED); ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), at ang DECS.

Sa bisa ng Republic Act 9155 noong Agosto 2001, ang DECS ay naging Department of Education (DepEd).

Kasalukuyang Panahon

Ipinatupad ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang isang bagong sistema ng edukasyon, ang programang K to 12 Basic Education Program. Ang pag-aaral ay binubuo ng isang taong kindergarten, anim na taon sa elementarya, apat na taon sa junior high school, at dalawang taon sa senior high school. Sa bagong programa, ang mag-aaral ay may sapat na panahong mapag-aralan ang mga konsepto at kasanayang kakailanganin para sa kolehiyo, paghahanapbuhay, o sa pagtatayo ng sariling negosyo.

Samantala, para sa taunang pampaaralan 2020–2021, isinulong ng DepEd ang Basic Education Learning Continuity Plan in the time of COVID 19 (BE-LCP). Sa ilalim nito, ipinatupad ang distance learning o online learning upang maiwasan ang hawaan dulot ng COVID-19.

Mga Sanggunian

“Historical Perspective of the Philippine Educational System.” Department of Education. https://www.deped.gov.ph/about-deped/history/. Accessed 25 Marso 2021.

“DepEd LCP.” Department of Education. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/07/DepEd_LCP_July3.pdf. Accessed 25 Marso 2021.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.