Karahasan Laban sa Kababaihan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ginagamit ang taguring karahasan laban sa kababaihan, na nakikilala sa Ingles bilang violence against women (VAW), upang tukuyin ang lahat ng uri ng karahasang ginagawa laban sa kababaihan. Masasabing isa itong krimeng bunga ng poot o pagkasuklam dahil tinatarget nito ang isang partikular na grupo na ang kasarian ng biktima ang pangunahing motibo. Ang uri ng karahasang ito ay nakabatay sa kasarian. Nangangahulugang ang karahasan ay ginagawa laban sa kababaihan sa malinaw na dahilang sila ay babae o bilang resulta ng pagkilala sa kalalakihan bilang mas nakatataas sa lipunan. Sinasabi ng UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women na:

“Ang karahasan laban sa kababaihan ay isang patunay na hindi pantay ang turing noon pa man sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan” at na “isa sa mga mapanganib na pamamaraan sa lipunan ang karahasan laban sa kababaihan kung saan sapilitang nalalagay sa mas mababang posisyon ang babae kaysa sa mga lalaki. ”

Ideniklara ni Kofi Annan, ang Kalihim-panlahat ng Estados Unidos, sa isang ulat noong 2006 na matatagpuan sa websayt ng United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) na:

Nangyayari sa buong daigdig ang karahasan laban sa kababaihan. Wala itong pinipiling lipunan o kultura. Isa sa bawat tatlong babae sa buong mundo ay masasabing nabugbog, pinilit sa pakikipagtalik, o kaya naman ay minaltrato sa tanan ng kanyang buhay na ang umaabuso ay madalas kilala ng biktima.

Mga Panlabas na Kawing

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Karahasan Laban sa Kababaihan. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.