Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Upang basahin ang artikulong ito sa Ingles, tingnan ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013.

Ang Republic Act No. 10368 o ang Batas Reparasyon at Rekognisyon ng mga Biktima sa mga Karapatang Pantao ng 2013 ay ang batas na nagkakaloob ng reparasyon at rekognisyon sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao na nangyari sa panahon ng diktadurya ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pinirmahan ito ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong 25 Pebrero 2013.

Binuo rin sa ilalim ng batas na ito ang Human Rights Violations Victims' Memorial Commission (HRVVMC) na siyang mamamahala sa pagtatatag, pagbawi, pagpapanatili, at pag-iingat ng memoryal/museo/aklatan/kalipunan para sa alaala ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

Kinikilala ng batas ang kabayanihan at mga sakripisyo ng mga Filipino na naging biktima ng maramihang pagpaslang, pagpapahirap o tortiyur, pinuwersa o d-kusang pagkawala at iba pang matitinding paglabag sa mga karapatang pantao na nangyari sa rehimeng Marcos na sumasaklaw sa mga panahon mula 21 Setyembre 1972 hanggang 25 Pebrero 1986.

Nakasaad rin sa batas na pananagutan ng Estado ang mga paglabag sa karapatang ito at magkakaloob ng kabayaran sa mga naturang biktima at/o kanilang mga pamilya.

Ayon sa batas ang isang human rights violations victim (HRVV) ay "tumutukoy sa isang tao na ang mga karapatang pantao ay nalabag ng mga taong gumaganap sa isang kapasidad na opisyal at/o mga ahente ng Estado sang-ayon sa pagpapakahulugan dito."

Tungkulin ng Lupon sa mga Karapatan ng mga Biktima ng Karapatang Pantao (Human Rights Victims' Claims Board) ang pagpoproseso at pag-iimbestiga sa mga apela ng mga biktima ng pang-aabuso sa kanilang karapatang pantao. Ayon sa batas, kinakailangang matapos ng Lupon ang kanilang gawain mula 12 Mayo 2014 hanggang 12 Mayo 2016, ngunit noong Abril 2016, ipinasa ang Republic Act No. 10766 na nagbigay ng karagdagang 2 taon sa buhay ng Board.

Naglaan ng P10,000,000,000 pondo ang pamahalaan para sa batas na ito.

Mga Probisyon ng Batas

Mga May Claim

Sinumang HRVV at maaring magpasa ng claim sa Lupon para sa kabayaran at/o pagkilala sang-ayon sa mga probisyon ng batas.

Ang paggawad ng pananagutan ay nakabatay sa isang sistemang de-puntos.

Dokumentasyon ng mga Paglabag sa Karapatang Pantao na Naisagawa ng Rehimeng Marcos

Ayon sa batas, sinumang HRVV na naghahangad ng kabayaran at pananagutan mula sa esyado ay magsasagawa ng isang detalyadong sinumpaang salaysay na nagsasaad ng mga pangyayaring kaugnay ng naisagawang (mga) paglabag sa karapatang pantao.

Talaan ng mga Biktima

Ang mga HRVV, maging sila man ay humingi ng kabayaran o hindi, ay bibigyan ng  pagkilala sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga pangalan sa isang Talaan ng mga Biktima ng Karapatang Pantao na ihahanda ng Lupon. Isang Memoryal/Museo/Aklatan ang itatatag bilang parangal at sa alaala ng mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao na ang mga pangalan ay ilalagay sa Talaan. Isang kalipunan ng kanilang mga sakripisyo ang ihahanda na maaaring tingnan at sangguniin sa internet.

Ang memoryal/museo/aklatan/kalipunan ay magkakaroon ng hindi bababa sa limang daang milyong pisong pondo mula sa naipong interes ng sampung bilyong pisong pondo.

Mga Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.