Hita

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Sa anatomiya ng tao, ang hita (Ingles: thigh) ay ang lugar sa pagitan ng balakang at puwit at ng mga tuhod. Ito ang bahagi ng pang-ibabang sanga sa katawan ng tao.

Tinatawag na pemur ang kaisa-isang buto sa loob ng hita. Napakakapal at napakatibay ng butong ito dahil sa pagkakaroon ng mataas na antas ng butong cortical, at bumubuo ito sa sugpungang bola at saket sa may balakang, at bumubuo rin sa ugpungang condylar sa may tuhod.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Hita. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.