Halagahang Pilipino

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Bilang bahagi ng pagsusulong ng ating pamahalaan sa Programa sa Pagbuo ng Halagahang Pilipino, ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ay nagsagawa ng mga pananaliksik upang matukoy ang iba’t ibang halagahan (values) na nagpapatibay sa lipunang Pilipino. Ang pananaliksik ay ganap na naisakatuparan sa loob ng isang taon sa tulong ng iba’t ibang institusyon.

Ang kanilang pananaliksik ay may layuning masagot ang tanong na: “Ano ang mahalaga sa mga Pilipino?” o “Ano ang pinahahalagahan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?.” Ang pagsasarbey at paglulunsad ng mga Focus Group Discussion (FGD) ay isinagawa sa buong Pilipinas kung saan nilahukan ito ng mga Pilipino mula sa iba’t ibang lugar at sektor. Bahagi rin ng pananaliksik na ito na unawain kung bakit ang mga halagahang ito ay mahalaga sa mga Pilipino. Ang mga halagahang natukoy sa pananaliksik ay makatutulong sa implementasyon ng AmBisyon Natin 2040.

Narito ang natukoy na labinsiyam na halagahang Pilipino:

 1. Pamilya (Family)
 2. Edukasyon (Education)
 3. Pananampalataya (Faith)
 4. Kalusugan at Kagalingan (Health and Wellness)
 5. Mga Pangunahing Pangangailangan (Basic Needs)
 6. Pagkatao/Sarili (Self)
 7. Trabaho at Kabuhayan (Work and Livelihood)
 8. Kapayapaan at Kaunlaran (Peace and Development)
 9. Katapatan at Integridad (Honesty and Integrity)
 10. Katatagan (Resilience)
 11. Buhay at Tunguhin (Life and Purpose)
 12. Karapatang Pantao (Human Rights)
 13. Kapaligiran (Environment)
 14. Pagmamahal para sa Bayan (Love for Country)
 15. Kaligayahan (Happiness)
 16. Kapuwa
 17. Kultura, mga Sining, at mga Agham (Culture, Arts, and Sciences)
 18. Pamamahala (Governance)
 19. Kahusayan sa Paglikha (Creative Excellence)

Sa kabuoan, ang mga tradisyonal na halagahang Pilipino ay napanatili tulad ng pagkaraniwan sa mga Pilipino ang pagsasabuhay ng mga halagahang Pilipino ang pagpapahalaga sa pamilya, pananampalataya, pakikipagkapuwa, at edukasyon. Nabigyang-diin din ang halagahang may kaugnayan sa lipunan tulad ng mabuting pamamahala, pagmamahal sa bayan, katapatan, at integridad. Para sa personal na halagahan, ang pagpapahalaga sa sarili, sa buhay, sa katatagan, at kaligayahan ay mahalaga.

Gayunman, may mga pagbabago sa artikulasyon ng mga halagahan tulad ng kalusugan at kagalingan, ang pokus sa mga pangunahing pangangailangan, trabaho at kabuhayan, pagkabahala sa karapatang pantao, kapayapaan at kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan, kamalayan sa kahalagahan ng kultura at pamana, at kahusayan sa paglikha.

Ang mga pagpapahalagang ito ay inaasahan na maituturo sa lahat ng Pilipino sa mga paaralan at komunidad. Gayundin ang maisama o maiugnay ang mga ito sa iba’t ibang sektor ng lipunan, pribado at publiko, upang lalong mapatatag ang Pilipinas tungo sa kabutihan ng lahat.  

Sanggunian

“A Study on Filipino Values.” National Commission for Culture and the Arts. https://ncca.gov.ph/2021/04/21/filipino-values-primer/. Accessed 23 Abril 2021.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.