Grid

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang grid sa globo o mapa ay mga pinagtagpu-tagpong mga guhit na nakatutulong upang matukoy ang lokasyon ng iba-ibang lugar sa globo.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Grid. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.