Great Filipinos in History

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Great Filipinos in History: An Epic of Filipino Greatness in War and Peace ay isang librong isinulat ni Gregorio Zaide at nailimbag noong 1970. Paksa ng libro ang mga Filipinong malaki ang naging papel sa kasaysayan ng Pilipinas.