Gawad sa Manlilikha ng Bayan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan (GAMABA) ay ipinagkakaloob sa mga indibidwal o pangkat na nagpataas sa antas ng katutubong sining sa Pilipinas. Sa bisa ng Batas Republika Blg. 7355 ay naitatag ito noong 5 Pebrero 1992. Nag-ugat ito sa National Folk Artists Award na inorganisa ng Rotary Club of Makati–Ayala noong 1988.

Layunin

Layunin ng GAMABA na kilalanin ang kahalagahan ng mga katutubong alagad ng sining o mas kilala bilang mga manlilikha ng bayan; muling pagyabungin ang katutubong sining ng mga katutubong pangkat; magtakda ng mga mekanismo sa pagkilala at pagtulong sa mga kuwalipikadong manlilikhan ng bayan upang maituro at maipasa sa ibang kasapi ng kanilang pangkat ang kanilang sining; at makalikha ng mga oportunidad upang maipakilala at maipagmalaki sa buong bansa at sa buong mundo ang kanilang mga likhang-sining.

Katutubong arkitektura, paglalayag, paghahabi, paglililok, pagtatanghal, panitikan, grapiko at plastik na sining, paggawa ng mga palamuti, paghabi ng tela, pagpapalayok, at iba pa ang kabilang sa mga sining na kinikilala ng GAMABA.

Kuwalipikasyon at Pagkilala

Ang pagpili naman sa mga Manlilikha ng Bayan ay ipinatutupad ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

Upang maging Manlilikha ng Bayan ang isang indibidwal o pangkat, narito ang mga dapat nilang taglayin:

 • Nagtataglay ng natatanging kahusayan sa paggamit ng kanilang mga kagamitan para sa kanilang tradisyonal na sining
 • Patuloy na nagpapamalas ng kahusayan sa paglikha ng kanilang sining
 • Aktibong nakikilahok sa mga gawaing pansining sa kanilang komunidad na patuloy na umiiral at naidokumento sa loob ng hindi bababa sa 50 taon
 • Iginagalang at kayang pukawin ang paghanga ng madla dahil sa kaniyang karakter at integridad
 • Nakapagturo o naipasa (o handang ipasa) sa ibang kasapi ng kanilang komunidad ang kanilang kaalaman sa tradisyonal na sining, kung saan kilala ang kanilang komunidad
 • Gayunman, ang isang kandidato, na dahil sa edad o kahinaan ay maiwan ang kaniya/kanilang kakayahang makapagturo, ay maaari pa ring kilalanin hangga’t nagtataglay ng mga kuwalipikasyon na binanggit sa itaas.

Manlilikha ng Bayan

Ang unang paggagawad ng GAMABA ay ibinigay sa tatlong natatanging manlilikha ng sining sa musika at tula na sina Ginaw Bilog, Masino Intaray, at Samaon Sulaiman.

 • Ginaw Bilog (3 Enero 1953–3 Hunyo 2003) para sa kaniyang pagtataguyod ng katutubong pagtula (Ambahan) at ang katutubong paraan ng pagsulat (Surat Mangyan) ng mga Hanunoo Mangyan sa Oriental Mindoro.
 • Masino Intaray (10 Abril 1943–30 Nobyembre 2013) para sa kaniyang kaalaman sa panitikan at musikang Palawan. Siya ay dalubhasa sa pagpapatugtog ng kanilang katutubong instrumento tulad ng aroding (alpang pambibig) at babarak (plawta). Tagapagsalaysay rin siya ng kanilang mga tultul (epikong-bayan), sudsungit (kuwento), at tuturan (mito).
 • Samaon Sulaiman (3 Marso 1953–21 Mayo 2011) para sa kaniyang kahusayan at dedikasyon sa pagtugtog ng kutyapi (isa sa mga pinakamahirap na patugtugin sa mga tradisyonal na instrumento ng mga Pilipino). Isa rin siyang imam sa kanilang komunidad sa Libutan, Mamasapano, Maguindanao.

Narito ang 13 pang Manlilikha ng Sining na pinagkalooban ng GAMABA:

Ang mga ginawarang Manlilika ng Bayan ay pinagkakalooban ng plake o medalya, inisyal na pondo, at buwanang salapi habang sila ay nabubuhay.

Mga Sanggunian

 • Grace Bengco, ed. Galileo S. Zafra. “Gawad Manlilikha ng Bayan.” 2000 Sagisag Kultura ng Filipinas, Edisyon 2013. Quezon City: Filipinas Institute of Translation, Inc. PDF.
 • “Gawad sa Manlilikha ng Bayan.” National Commission for Culture and the Arts. https://ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/culture-profile/gamaba/. Accessed 1 Marso 2021.
 • “Gawad sa Manlilikha ng Bayan.” National Commission for Culture and the Arts. https://ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/culture-profile/gamaba/national-living-treasures-guidelines/ . Accessed 1 Marso 2021.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.