Gapo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang GAPÔ ang isang nobelang nasa wikang Tagalog na naisulat noong 1988 ng nagantimpalaang may-akdang Pilipino na si Lualhati Bautista. Ang buong pamagat nito ay GAPÔ at isang puting Pilipino, sa mundo ng mga Amerikanong kulay brown[1][2] Ang pamagat na GAPÔ ay ang pinaiksing anyo ng pangalang pampook sa Pilipinas na Olongapo.[2]

Mga sanggunian

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Gapo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.