Faith Healing sa Pilipinas

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Kontrobersyal ang isyu ng faith healing sa Pilipinas o ang tinatawag na panggagamot at pagpapagaling sa pamamagitan ng paniniwala. Kalimitan nang itinatanong kung nagpapagamot ba ang mga kristiyano sa mga faith healers at kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga ito? Sinu-sino nga ba ang mga faith healers na maituturing?

May tatlong kinikilalang traditional healers ang Pilipinas: Ang Albularyo (herb doctors), ang Baylan (mediums), at ang Espiritista (spiritualists).

Kapangyarihan ng Albularyo

Isa siyang ordinaryong tao na naninirahan sa baryo na maaaring maging isang magsasaka, o karpintero. Kakaiba ang kapangyarihan sa panggagamot ng mga albularyo. Kung ang pasyente niya ay isang bata ay maaari niyang gamutin ito sa pamamagitan nang pagtataboy sa mga espiritung “bumati” sa bata. Nag-aalay lamang siya ng panalangin at mga pagkain.

Sa isang pakikipanayam na ginawa ni Dr. Juan M. Flavier, pangulo ng International Institute of Rural Reconstruction in the Philippines sa ilang herb doctor, itinanong niya kung anong uri ng mga pagkakasakit ang sa tingin ng mga albularyo ay hindi nalalaman ng mga doktor. “ Ang may kinalaman sa espiritu at sa mga bagay na hindi nakikita, gaya nang pagkakasakit na gawa ng lupa”, ang isinagot nito. Ang huling sakit na nabanggit ay dala ng mga espiritung naninirahan sa lupa at maaaring sumakatawan sa iba’t ibang porma. Binanggit pa ng naturang herb doctor na sino nga ba ang maaaring magtatwa ng katotohanan tungkol sa mga espiritu, subalit patuloy pa rin itong tinatanggihang paniwalaan ng mga doktor na siyang sanhi ng ibang pagkakasakit.

Kakaibang Panggagamot

Lima ang paraan nang panggagamot ng isang albularyo sa kanyang pasyente: Dasal (prayers), pagdura (spitting), pagkukuskos (rubbing), pagtatapal (plastering), at pagbulong (murmuring).

Ang pagdarasal ay pagtawag at pagsusumamo sa Diyos o sa nakatataas. Ang pagdura naman ay iniuugnay sa pagnguya at pagkatapos ay idudura ito sa bahaging kailangang gumaling. Ibinigay niyang halimbawa ang ginagawa sa isang tinuli - nginunguya ng albularyo ang tabako na may kasamang dahon ng bayabas at ito ang itinatapal sa bagong gupit na balat sa may dulo ng ari ng lalaki. Ang laway ay mabisang gamot para sa mga usog o gaway. Ang manipestasyon ng sakit na ito lalo na sa mga sanggol at bata ay ang pananakit ng tiyan, paglalagnat at pagsusuka matapos na mabati ng isang estranghero. Ang usog ay inilalarawan bilang kawalan ng balanse sa kalusugan, o ang pagkabulabog ng lakas at sigla ng biktima dahilan sa banyagang galaw ng enerhiya.

Isinulat ni R. Matilac, upang maiwasan ang naturang imbalanse, ang isang estrangherong babati sa isang sanggol o bata ay dapat na lawayan ang noo, lalamunan, dibdib, palad, siko, tuhod, at mga paa nito dahil sinasabing ang laway ay nagsisilbing pangontra o pamuksa na sumisipsip sa nanghihimasok na enerhiya ng isang estranghero.

Ang pagkukuskos naman ay may kasamang pagmamasahe. Ginagamitan ito ng ointment o liniment. Gumagamit naman ng kerosene upang ikuskos sa mga kasu-kasuan na masakit o kumikirot. Sa pagtatapal naman, dinudurog ang mga halamang may mas malambot na puno at inilalagay sa isang tela upang ipantapal sa sugat. Sa pagbubulong, gumagamit ng sekretong mga salita depende sa uri ng pagkakasakit ng biktima. Sinasabing ang mga salita ay hindi ipinatutungkol sa mga Santo o sa Diyos mismo ngunit maaaring makapantaboy ng masama.

Sa malalayong lalawigan, madalas na sinasabing ang dahilan ng ibang uri ng pagkakasakit ay dahil sa "kulam". Dito higit na napapakinabangan ang lupit ng kapangyarihan ng isang albularyo. Ang ikinagagaling ng isang pasyente anuman ang uri ng kanyang sakit ay base sa kanyang positibong pananampalataya na siya ay magagamot at gagaling. Ayon kay Lawrence Cecteng, isang "faith healer" na nagsimulang manggamot sa edad na pitong taong gulang, "Hindi kami ang manggagamot, ito ay ang Diyos."

Sanggunian


Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.