Etnosentrismo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang etnosentrismo ay ang pagkakaroon ng paniniwalang pinakamahalaga at higit na nakatataas o nakaaangat ang isang lipi o lahi kaysa iba pa. Sa ganitong paniniwala, nangingibabaw at namamalagi ang damdamin ng pagpapahalaga sa sariling lahi, maaaring sa ilan o sa lahat ng aspeto ng nasabing lipi. Sa loob ng ideolohiyang ito, maaaring husgahan ng mga indibidwal ang ibang mga pangkat kaugnay ng kanilang sariling grupong etniko o kalinangan, partikular na ang sa wika, ugali, gawi, at relihiyon. Nagsisilbing panglarawan o pambigay kahulugan ang ganitong kaibahang etniko at mga kabahaging kahatian sa namumukod-tanging pagkakakilanlan ng kalinangan ng bawat etnisidad.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Etnosentrismo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.