EastWest Bank

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang EastWest Bank (PSE: EW), kilala sa karamihan bilang East West Banking Corporation, ay ikasampung pinakamalaking universal bank sa Pilipinas sa mga termino ng mga asset.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa EastWest Bank. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.