Diksiyonaryo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang diksiyonaryo ay isa sa mahahalagang sanggunian na ginagamit sa pagpapalawak ng bokabularyo. Malimit itong gamitin upang malaman ang kahulugan, pinagmulan, o wastong baybay ng isang salita. Tulad ng ibang aklat, ang diksiyonaryo ay may mga bahagi rin. Mahalagang maunawaan ang mga bahagi ng diksiyonaryo upang higit na mapadali o mapabilis ang paghahanap ng mga salitang tampok dito. Ilan sa mahahalagang bahagi ng diksiyonaryo ang sumusunod:

dik-si-yo-nár-yo png: aklat na naglalaman ng mga salita ng isang wika o isang tanging uri ng mga salita na karaniwang inayos nang paalpabeto, may paliwanag ng mga kahulugan at iba pang impormasyon.

Mahahalagang Bahagi

Ang sumusunod ay ilan sa mahahalagang bahagi ng diksiyonaryo:

  • Lahok – Tawag sa mga salitang nakaayos nang sunod-sunod mula sa titik A hanggang titik Z. Ang bawat salita sa bawat hanay ay nakaayos din nang alpabetiko;
  • Bigkas – Karaniwang hinahati ang mga lahok kung paano ito binibigkas at binabaybay. Gamit bang tuldok o gitling, maipakikita rin ang wastong pagpapantig ng lahok. Ipinakikita rin sa bawat lahok ang tuldik upang maipakita kung paano bigkasin ang lahok. Ang mga halimbawa ng tuldik ay ang pahilis (′), paiwa (`), at pakupya (ˆ);
  • Bahagi ng Pananalita – Matatagpuan sa anyong daglat at italiko ang pagkakalimbag nito kasunod ng lahok. Halimbawa ng bahagi ng pananalita ay ang png (pangngalan), pnd (pandiwa), pnr (pang-uri), at pnh (panghalip); at
  • Mga Pakahulugan – Maaaring isang payak na paglalarawan sa kahulugan, sumasaklaw sa iba’t ibang pagkauri nito, karaniwan ding may idinadagdag na paliwanag, at ipinaghihiwalay gamit ang tuldok-kuwit (;) kung maraming kahulugan.

Sanggunian

Virgilio S. Almario, punong-editor. UP Diksiyonaryong Filipino: Binagong Edisyon. Quezon City: Anvil Publishing, 2010.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.