Department of Information and Communication

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon (dinaglat bilang DICT; Ingles: Department of Information and Communications Technology) ay ang departamentong tagapagpaganap ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable para sa pagpaplano, pag-unlad at pagtaguyod ng agendang pangteknolohiyang impormasyon at komunikasyon (ICT) ng bansa bilang suporta sa pambansang kaunlaran.

Tala ng mga Kalihim ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon

Mga sanggunian