Department of Environment and Natural Resources

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o kilala sa taguring Ingles na Department of Environment and Natural Resources (DENR), ay nabibilang sa departamentong pang ehekutibo ng Pamahalaang Pilipinas, na nangangasiwa sa pagsasaliksik; pagsusuri; pagpapaunlad; paggamit; at pangangalaga ng likas na yaman ng Pilipinas.


Mga Kawani

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Mga Ahensya

Sanggunian