Delta ng Nilo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Delta ng Nilo ay ang deltang nabuo sa Hilagaing Ehipto (Mababang Ehipto) kung saan lumalawak ang Ilog ng Nilo papunta sa Dagat Mediteraneo. Isa ito sa pinakamalalaking mga delta ng ilog Template:Ndash magmula Alejandria sa kanluran hanggang Puwerto ng Said sa silangan, na sumasakop ng ilang 240 km ng guhit ng dalampasigan ng Mediteraneo Template:Ndash at isa itong mayamang rehiyong pang-agrikultura. Mula hilaga hanggang silangan, tinatayang may habang 160 km ang delta. Bahagyang nagsisimula ang delta sa ibaba ng ilog mula sa Cairo.

Ito ang lunduyan ng lumang kabihasnan sa Ehipto. Ang madalas na pagbaha ng Ilog Nilo taun-taon ang nakapag-iiwan ng makapal na banlik na nagiging matabang lupa. Ang kabuuan nito ang nakapagbuo ng hugis-tatsulok na lupain na tinawag na Nile Delta. Pinaninirahan ang pook na ito ng maraming sinaunang tao noong 6000 BCE, Panahong Neolitiko.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Delta ng Nilo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.