Daungan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang pundahan o punduhan ay isang lugar kung saan ang mga barko o yate ay humihinto upang magpalipas ng oras o araw kung ang klima o panahon ay hindi maganda. Sa ibang pagkakataon ito rin ay nagiging lugar kalakalan o bagksakan ng mga lamang dagat. Maari itong natural na pundahan o likha ng tao. Ang likhang taong pundahan ay pinalilibutan ng mga "pader-dagat" at "pamigil-tubig", samantalang ang natural na pundahan ay napalilibutan, kadalasan, ng mga lupain. Madalas na ipagkamali ang pundahan sa piyer.

Tinatawag ding daungan o pantalan, ang pundahan ay isang lokasyon sa baybayin ng dagat na nagpapadaung sa isa o higit pang mga sasakyang-dagat tulad ng barko at nagpapasakay ng mga tao o mga karga patungo o galing sa lupa. Pinipili ang mga lokasyon ng daungan para makapag-unlad ng transportasyon sa pagitan ng lupa at karagatan, para sa mga pangkomersyong demanda, at para sa isang daungan na ligtas sa mga malalakas na hangin at balon. May mga daungan na may malalalim ang lebel ng tubig, subalit ang mga ito ay makapagdaung ng mas marami at malalaking barko. Sa pagkalipas ng mga panahon, maraming daungan ang kumukontrol sa mga pangkaragatang trapik, may mga pasilidad na dumadala ng mga karga, at pangunguna sa kalakalang lokal. May ilan ring mga daungan na may kontribusyon sa pang-militar na mga aktibidad.


Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Daungan. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.