Datu

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang datu ay ang katawagan sa pinuno ng mga baranggay noong kapanahunan ng pre-hispanikong Pilipinas. Sila ang nagsisilbing tagapagpatupad ng mga batas at ang nagsisilbing pinakahari. Kapag higit na mas malakas ang isang datu, sila ay tinatawag na raha. Kabilang ang datu sa pangkat panlipunan ng mga maharlika.

Ang mga kilalang mga datu at rajah sa kasaysayan ng Pilipinas ay sina:

Kategorya:Pilipinas Kategorya:Kasaysayan ng Pilipinas Kategorya:Mga maharlika Kategorya:Mga politiko==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Datu. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.