Dampalit

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Template:Speciesbox

Ang dampalit ay isang uri ng halamang-dagat. Ang pangalang pang-agham nito ay Sesuvium portulacastrum. Ito ay madalas ihanda at kainin bilang ensalada o atsara. Ipinangalan sa halamang ito ang isang ilog at isang grupo ng mga talon sa bayan ng Los Baños, Laguna sa Pilipinas, na siya namang pinagkunan ng pangalan ng "Sitio Dampalit", ang unang komunidad sa bayang iyon na itinatag noong mga unang taon ng ika-17 dantaon.

Tingnan din

Sanggunian

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Dampalit. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.