Dakilang Tapunan sa Pasipiko

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang The Great Pacific Garbage Patch o Dakilang Tapunan sa Pasipiko/ Pacific Trash Vortex, ay isang giro/gyre ng basura sa dagat na matatgpuan sa Hilagang Pasipiko na sinasabing nasa pagitan ng 135° -155°W at 35° to 42°N. Ang Patch na ito ay gatambak ng basura tulad ng mga plastik, polusyong kemikal, tubig-canal at ibang debris na na-ipit sa mga agos ng Karagatang Pasipiko.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Dakilang Tapunan sa Pasipiko. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.