Cuaresma

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Mahal na Araw (Latin: Hebdomas Sancta o Hebdomas Maior, "Dakilang Linggo"; Griyego: Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Hagia sa kai Megale Hebdomas; Kastila: Semana Santa) sa Kristiyanismo ay ang hulíng linggo ng Kuwaresma at ang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Kasama rito ang mga araw ng Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Hindi ito kasáma sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Sa tradisyon ng Silangang Ortodokso, ang Mahal na Araw ay nagsisimula sa Sabado de Lázaro, ang araw bago ng Linggo ng Palaspas. (Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, para sa konteksto, ay ang unang araw ng bagong panahon ng Dakilang Limampung Araw, o Eastertide, doon pagiging ng limampung araw mula sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay hanggang Linggo ng Pentekostes.) Ito ay sinusundan ng Lingguhan ng Pasko ng Pagkabuhay

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Cuaresma. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.