Catholic Bishops' Conference of the Philippines

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang opisyal na organisasyon ng mga obispong Katoliko sa Pilipinas.

Kawing Panlabas

Kategorya:Katolisismo

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP). Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.