Category:Sining

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang sining, bagaman kadalasang tumutukoy ang salitang ito sa sining biswal, ay patuloy na nagbabago ang kaisipan na kung ano ang sining. Marahil na pinakamalawak ang pinakamaigsing kahulugan nito – tinutukoy ng sining ang lahat ng malikhaing pagsisikap ng tao, di kabilang ang mga gawaing may tuwirang ugnayan sa pananatili ng buhay at pagsusupling. Mula sa isang malawak na pagpapalagay, isang pangkalahatang kataga ang sining para sa anumang naibunga ng pagiging malikhain, na tumubo mula sa lahat ng iba pang larangan ng tao katulad ng agham sa pamamagitan ng alkimiya, at relihiyon sa pamamagitan ng shamanismo.