Category:Mga Tauhan ng El Filibusterismo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Kilalanin ang mga tauhang binuo ni Jose Rizal sa kaniyang dakilang nobela....