Category:Manunulat

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Tampok sa kategoryang ito ang listahan ng mga manunulat na Pilipino, anumang wika ang kanilang ginamit o ginagamit, yumao man o nabubuhay pa, nasa loob man sila ng Pilipinas o nasa ibayong dagat, at gumugol ng buhay sa larangan ng pagsusulat ng panitikan, kritika, at iba pang kaugnay na akdang may kaugnayan sa Pilipino at Pilipinas.

Halina at pagyamanin natin ang pook na ito. Ipakita natin sa buong daigdig ang husay ng mga manunulat na Pilipino at kung bakit sila dapat kilalanin sa larangang internasyonal.