Canaan (ng Bibliya)

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Canaan o Canan[1] (kasalukuyang Palestina) ay isang pook na nabanggit sa Bibliya. Ito ang lupaing ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa Israel. Matatagpuan ito sa silanganing dulo ng Dagat Mediteraneo kung saan nagtatagpo ang Asya, Europa, at Aprika. Tinatawag na mga Cananeo o mga Canaanita[2] ang mga mamamayan ng Canaan, o mga taga-Canaan.[1] Batay sa Aklat ng Henesis na nasa Lumang Tipan ng Bibliya, isang "lahing sinumpa ng Diyos" ang mga Cananeo.[1]

Mga sanggunian

  1. 1.0 1.1 1.2 Template:Cite-Biblia, nasa pahina 25, mayroon ding paliwanag na nasa pahina 45.
  2. "Canaanita", Kanino Dapat Manalangin?, Ang Bantayan, 1 Oktubre 2010, pahina 4.

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Canaan (ng Bibliya). Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.